Historik

gasanders_bjorklingean (43K)

Björklinge var under senare delen av 1800-talet ett centrum för spelmansmusiken på Uppsalaslätten. Där verkade den legendariske storspelmannen Anders Ljungqvist, mest känd under namnet Gås-Anders som levde mellan 1815 till 1896. Men det fanns även flera andra duktiga spelmän på både fiol och nyckelharpa. Traditionerna var levande långt in på 1900-talet men på 50-talet var det inte många som fortfarande kunde låtar efter dessa gamla spelmän. Viksta-Lasse och Edvin Lager var nog de enda som förde traditionen vidare på orten.

Men de gamla låtarna från trakten fanns även till viss del kvar hos många andra spelmän som hade lärt sig. Det viktigaste bidraget kom från den utflyttade spelmannen Oscar Pettersson som lärt sig av sin far, nyckelharpspelmannen Anders Pettersson. Dessa låtar upptecknade Oscar och med bistånd av John Olsson har de blivit utgivna och bevarade.

I likhet med många andra storspelmän så sades det att Gås-Anders hade lärt sig spela av Näcken. Han lär ha haft en polska i nio vändningar som han lärt av Näcken. Han ville ogärna spela den för när han kom till sista reprisen så kunde han inte sluta av egen kraft. En som hört honom spela berättade att det fanns ingen som kunde jämföras med Gås-Anders beträffande såväl kraft i spelet som taktmarkering. När Gås-Anders spelade så kunde ingen sitta still och själv var han i livlig rörelse , dansade och hoppade över stolar och bänkar, än med fiolen över huvudet, än på ryggen.

gas_logga (12K) John Olsson, skollärare och kantor, startade i början på 1970-talet spelkurser i avsikt att åter få spelmän att lära sig de gamla låtarna från trakten. Det ledde till att ett spelmanslag etablerades och i samband med att den första stämman arrangerades 1975 så framträdde spelmanslaget för första gången. Stämman blev en tradition och har allt sedan dess arrangerats av spelmanslaget på Kristi himmelsfärds dag under namnet Gås-Anders träffen.

Gås-Andersbygdens spelmanslag har i dag 19 medlemmar där flertalet spelar fiol och några nyckelharpa. Dessutom dragspel och gitarr. Vi håller liv i en stor mängd av låtar från trakten men tycker också att det är roligt att varva med låtar från övriga landet och även nyare låtar.